Халықаралық Педагогика және Инновациялық Технологиялар Ғылым Академиясының 2018-2019 оқу жылында студенттермен, оқушылармен және мектепке дейін балаларға жүргізілетін іс-шаралар жоспары / План мероприятии Международной Академии Наук Педагогики и Инновационных Технологии для студентов, школьников и дошкольников на 2018-2019 уч. г.

Халықаралық Педагогика және Инновациялық Технологиялар Ғылым Академиясының 2018-2019 оқу жылында студенттермен, оқушылармен және мектепке дейін балаларға жүргізілетін іс-шаралар жоспары / План мероприятии  Международной Академии Наук Педагогики и Инновационных Технологии для студентов, школьников и дошкольников на 2018-2019 уч. г.

Халықаралық Педагогика және Инновациялық Технологиялар Ғылым Академиясының 2018-2019 оқу жылында студенттермен, оқушылармен және мектепке дейін балаларға жүргізілетін іс-шаралар жоспары План мероприятии  Международной Академии Наук Педагогики и Инновационных Технологии для студентов, школьников и дошкольников на 2018-2019 уч. г. Ашып қарау / Открыть